Serwis dla uczniów › Komunikat dla Maturzystów -...
piątek, 22 stycznia 2021
Moje konto
Logowanie ucznia/absolwenta

bipefs

Komunikat dla Maturzystów - logowanie do serwisu / odbiór świadectw dojrzałości / aneksów / informacji o wynikach

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że indywidualne wyniki egzaminu maturalnego będą dostępne nie wcześniej niż od dnia 11 sierpnia 2020 roku między godz. 8:00 a 10:00 na stronie www.uczniowie.oke.poznan.pl. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół.

UWAGA! Prosimy nie logować się do serwisu wcześniej, tj. przed godz. 8:00 w dniu 11 sierpnia br. - serwis do tego czasu jest nieczynny.

Świadectwa dojrzałości / aneksy / informacje o wynikach absolwenci będą mogli odebrać w macierzystych szkołach od dnia 11 sierpnia 2020 roku w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

 

UWAGA!

Zdający, których macierzysta szkoła została zlikwidowana (tj. osoby, które składały deklarację przystąpienia do egzaminu w OKE w Poznaniu) mogą odebrać świadectwo dojrzałości / aneks / informację o wynikach w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, ul. Gronowa 22 (VIII piętro), od dnia 11 sierpnia 2020 roku od godziny 8:00. Przy odbiorze konieczne będzie okazanie dowodu tożsamości. Na pisemną prośbę odpowiednie dokumenty mogą być przesłane na wskazany adres.

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-30 14:27
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl