Serwis dla uczniów › Informacja o wynikach dla...
wtorek, 19 stycznia 2021
Moje konto
Logowanie ucznia/absolwenta

bipefs

Informacja o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że nie wcześniej niż od dnia 31 sierpnia 2020 r. od godz. 10:00 będą dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r.

Informacje będą dostępne:

Dostęp do wyników (login i hasło) można uzyskać:

  • dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach jednoliterowych – od dyrektora szkoły lub ośrodka prowadzącego
    KKZ - dla zdających, którzy składali deklaracje w szkołach macierzystych lub w ośrodkach,
  • dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach dwuliterowych - od dyrektora szkoły lub ośrodka prowadzącego
    KKZ - dla zdających, którzy składali deklaracje w szkołach macierzystych lub w ośrodkach.
    Zdający otrzymają także informację o wynikach SMS-em lub e-mailem jeżeli nr telefonu lub  adres poczty elektronicznej zostały podane w deklaracji i wprowadzone do systemu przez szkołę.

Świadectwa, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przekazane zdającym w terminie ustalonym przez dyrektorów szkół.

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2020-08-26 14:00
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl