Serwis dla uczniów › Informacja o wynikach dla...
Środa, 21 kwietnia 2021
Moje konto
Logowanie ucznia/absolwenta

bipefs

Informacja o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy w sesji styczeń-luty 2021 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że nie wcześniej niż od dnia 31 marca 2021 r. od godz. 10:00 będą dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i egzaminy zawodowe w sesji styczeń-luty 2021 r.

 1. Informacje będą dostępne dla zdających posiadających macierzystą szkołę/ośrodek:
  Dostęp do wyników (login i hasło/kod aktywacyjny) można uzyskać:
  • dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach jednoliterowych - od dyrektora szkoły lub ośrodka prowadzącego KKZ - dla zdających którzy składali deklaracje w szkołach macierzystych lub w ośrodkach,
  • dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach dwuliterowych i trzyliterowych - od dyrektora szkoły lub ośrodka prowadzącego KKZ - dla zdających którzy składali deklaracje w szkołach macierzystych lub w ośrodkach.

  Świadectwa, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przekazane zdającym w terminie ustalonym przez dyrektorów szkół - najwcześniej 8 kwietnia 2021 r.

 2. Informacje będą dostępne dla zdających bez macierzystej szkoły/ośrodka (składających deklarację w OKE):
  • dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach jednoliterowych - pod adresem https://uczniowie.oke.poznan.pl, hasła zostały przesłane do zdających pocztą tradycyjną na adres wskazany w deklaracji,
  • dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach dwuliterowych i trzyliterowych - pod adresem https://poznan.epkz.cke.edu.pl - zdający otrzymają w terminie do 26 marca kod aktywacyjny e-mailem jeżeli adres poczty elektronicznej został podany w deklaracji.

  Świadectwa, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przesłane zdającym w terminie do 8 kwietnia br.

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2021-03-12 14:23
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl