Serwis dla uczniów › moje wyniki › Komunikat dotyczący dostępu...
poniedziałek, 27 września 2021
Moje konto
Logowanie ucznia/absolwenta

bipefs

Komunikat dotyczący dostępu do wyników egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w roku 2021

Zdający egzamin ósmoklasisty
Informujemy, że zdający egzamin ósmoklasisty będą mieli dostęp do swoich wyników:

  • od dnia 2 lipca br. od godz. 10.00,
  • po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login),
  • za pomocą loginu i hasła otrzymanego w szkole macierzystej.

Zdający egzamin maturalny w szkole macierzystej
Informujemy, że zdający egzamin maturalny będą mieli dostęp do swoich wyników:

  • od dnia 5 lipca br. od godz. 8.30,
  • po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login),
  • za pomocą loginu i hasła otrzymanego w szkole macierzystej.

Zdający egzamin maturalny bez szkoły macierzystej, którzy składali deklarację do OKE w Poznaniu
Informujemy, że zdający egzamin maturalny będą mieli dostęp do swoich wyników:

  • od dnia 5 lipca br. od godz. 8.30,
  • po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login),
  • za pomocą loginu i hasła otrzymanego w szkole, w której przystąpili do egzaminu.

Ponadto, wszyscy zdający egzamin maturalny będą mieli możliwość zalogowania do serwisu ZIU i dostępu do swoich wyników od dnia 5 lipca br. przy użyciu profilu zaufanego.

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2021-06-07 11:25
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl