sobota, 2 lipca 2022
Moje konto
Logowanie ucznia/absolwenta

bipefs

Serwis dla uczniów › moje wyniki › Komunikat dotyczący dostępu...

Komunikat dotyczący dostępu do wyników egzaminu ósmoklasisty i maturalnego w roku 2022

INFORMUJEMY, ŻE WYNIKI NIE BĘDĄ DOSTEPNE NA STRONIE OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W POZNANIU.

Zdający egzamin ósmoklasisty i maturalny będą mieli dostęp do swoich wyników  po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login).

 

Zdający egzamin ósmoklasisty

Informujemy, że zdający egzamin ósmoklasisty będą mieli dostęp do swoich wyników od dnia 1 lipca br. od godz. 10.00 po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login) za pomocą otrzymanego od szkoły macierzystej loginu i hasła. Wszyscy zdający ponadto mają możliwość zalogowania do serwisu ZIU i dostępu do swoich wyników od dnia 1 lipca br. przy użyciu profilu zaufanego.

JEŻELI CHCESZ DOKONAĆ WGLĄDU DO PRACY EGZAMINACYJNEJ, KLIKNIJ TUTAJ.

 

Zdający egzamin maturalny w szkole macierzystej

Informujemy, że zdający egzamin maturalny będą mieli dostęp do swoich wyników od dnia 5 lipca br. (udostępnienie wyników pomiędzy 8.30 a 10.00) po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login) za pomocą otrzymanego od szkoły macierzystej loginu i hasła. Wszyscy zdający ponadto mają możliwość zalogowania do serwisu ZIU i dostępu do swoich wyników od dnia 5 lipca br. przy użyciu profilu zaufanego.
Zdający skierowani na egzamin do innej szkoły odbierają login i hasło w macierzystej szkole.

JEŻELI CHCESZ DOKONAĆ WGLĄDU DO PRACY EGZAMINACYJNEJ, KLIKNIJ TUTAJ.

 

Zdający egzamin maturalny bez szkoły macierzystej skierowani przez OKE w Poznaniu

Informujemy, że zdający egzamin maturalny będą mieli dostęp do swoich wyników od dnia 5 lipca br. (udostępnienie wyników pomiędzy 8.30 a 10.00) po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login) za pomocą otrzymanego od szkoły, w której zdawali egzamin loginu i hasła. Po login i hasło należy udać się osobiście do szkoły. Wszyscy zdający ponadto mają możliwość zalogowania do serwisu ZIU i dostępu do swoich wyników od dnia 5 lipca br. przy użyciu profilu zaufanego.

JEŻELI CHCESZ DOKONAĆ WGLĄDU DO PRACY EGZAMINACYJNEJ, KLIKNIJ TUTAJ.

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2022-07-01 12:43
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl