piątek, 12 sierpnia 2022
Moje konto
Logowanie ucznia/absolwenta

bipefs

Serwis dla uczniów › Komunikat dotyczący odbioru...

Komunikat dotyczący odbioru świadectw dojrzałości, aneksów lub informacji o wynikach przez zdających bez szkoły macierzystej, którzy deklarację maturalną składali w OKE w Poznaniu

Informujemy, że zdający egzamin maturalny bez szkoły macierzystej, którzy deklarację maturalną składali w OKE w Poznaniu, świadectwa dojrzałości, aneksy i informacje o wynikach odbierają w szkole, w której przystępowali do egzaminu. Dokumenty w tych szkołach można odbierać w terminie od 5 lipca do 29 lipca br. Po upływie tego terminu dokumenty dostępne będą tylko w OKE w Poznaniu.

Absolwenci bez szkoły macierzystej zdający egzamin maturalny na terenie innej OKE, odbierają świadectwa, aneksy, informacje o wynikach w siedzibie OKE w Poznaniu ul. Gronowa 22 VIII piętro.

Pozostali zdający odbierają świadectwa w szkole macierzystej.

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2022-06-21 09:48
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl