sobota, 25 maja 2024
Moje konto
Logowanie ucznia/absolwenta

bipefs

Serwis dla uczniów › moje wyniki › Informacja o wynikach dla...

Informacja o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i egzaminy zawodowe w sesji ZIMA 2024

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że nie wcześniej niż od dnia 27 marca 2024 r. od godz. 10:00 będą dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i egzaminy zawodowe w sesji ZIMA 2024.

 1. Informacje będą dostępne dla zdających posiadających macierzystą szkołę/ośrodek:
  Dostęp do wyników (login i hasło/kod aktywacyjny) można uzyskać:
  • dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach jednoliterowych - od dyrektora szkoły lub ośrodka prowadzącego KKZ - dla zdających, którzy składali deklaracje w szkołach macierzystych lub w ośrodkach,
  • dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach dwuliterowych i trzyliterowych - od dyrektora szkoły lub ośrodka prowadzącego KKZ - dla zdających, którzy składali deklaracje w szkołach macierzystych lub w ośrodkach.
   Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że nie udostępnia loginów i haseł zdającym posiadającym szkołę macierzystą. Zdający, którzy otrzymali login i hasło do sprawdzenia wyników od Dyrektora szkoły, w przypadku błędnego hasła/loginu muszą kontaktować się ze szkołą.

  Świadectwa, certyfikaty, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przekazane zdającym w terminie ustalonym przez dyrektorów szkół - najwcześniej 8 kwietnia 2024 r.

 2. Informacje będą dostępne dla zdających skierowanych przez OKE na egzamin do szkoły/ośrodka:
  • dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach jednoliterowych - pod adresem https://uczniowie.oke.poznan.pl, hasła zostaną przesłane do zdających pocztą tradycyjną na adres wskazany w deklaracji,
  • dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach dwuliterowych i trzyliterowych - pod adresem https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl - zdający otrzymają w terminie do 22 marca br. kod aktywacyjny e-mailem, jeżeli adres poczty elektronicznej został podany w deklaracji.

  Świadectwa, certyfikaty, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przesłane zdającym skierowanym na egzamin przez OKE w terminie do 8 kwietnia 2024 r.

ZASADY WGLĄDU DO SPRAWDZONEJ I OCENIONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2024-03-27 11:00
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl