niedziela, 3 marca 2024
Moje konto
Logowanie ucznia/absolwenta

bipefs

Serwis dla uczniów › Skale staninowe ...

Skale staninowe ...

Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia/absolwenta na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.

 

 nazwa stanina

przedziały wyników
wyrażone w %

 procent wyników
zawarty w  przedziale

 1- najniższy 

 poniżej 4

   4 

 2- bardzo niski 

   4-10

   7 

 3- niski

 11-22

 12

 4- niżej średni

 23-39

 17

 5- średni

 40-59

 20

 6- wyżej średni

 60-76

 17

 7- wysoki

 77-88

 12

 8- bardzo wysoki

 89-95

   7

 9- najwyższy

 powyżej 95

  4

 

Uwaga: nie wyznacza się skal staninowych dla egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz dla arkuszy, przedmiotów lub poziomów egzaminu nielicznie zdawanych na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym.

Pozycje 0-0 z 0
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl