czwartek, 13 czerwca 2024
Moje konto
Logowanie ucznia/absolwenta

bipefs

Serwis dla uczniów › Opłata za egzamin maturalny

Opłata za egzamin maturalny

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że w dniu 7 marca br. minął termin wnoszenia opłat za egzamin maturalny w roku szkolnym 2023/2024.

Zgodnie z art. 44zzq  ust. 3. ustawy o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.) osoby, które były zobowiązane do wniesienia opłaty, a jej nie uiściły, nie będą mogły przystąpić do egzaminu w roku 2024.

W szczególnych wypadkach losowych lub zdrowotnych Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2024 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2024 r.

Wypełniony wniosek wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi zasadność wniosku należy przesłać niezwłocznie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Opłaty należy dokonać wyłącznie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Pobierz wniosek (pdf)
Pobierz wniosek (docx)

 

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY

Aby ustalić wysokość opłaty za egzamin maturalny, należy w poniższym polu wpisać numer PESEL, potwierdzić go przyciskiem "akceptuj", a następnie wybrać przyciskiem "dodaj..." komplet egzaminów. WYKONANIE TYCH CZYNNOŚCI POZWALA NA ZWERYFIKOWANIE KONIECZNOŚCI WNIESIENIA OPŁATY.

PESEL:
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl