Serwis dla uczniów › Opłata za egzamin maturalny
poniedziałek, 14 czerwca 2021
Moje konto
Logowanie ucznia/absolwenta

bipefs

Opłata za egzamin maturalny

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że z dniem 8 marca br. minął termin dokonywania opłat za egzamin maturalny w 2021 roku.

Osoby, które nie dokonały opłaty w terminie od 1 stycznia do 8 marca br. nie mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w 2021 roku.

Wpłaty dokonane po 8 marca będą zwracane.

 

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY

Aby ustalić wysokość opłaty za egzamin maturalny, należy w poniższym polu wpisać numer PESEL, potwierdzić go przyciskiem "akceptuj", a następnie wybrać przyciskiem "dodaj..." komplet egzaminów. WYKONANIE TYCH CZYNNOŚCI POZWALA NA ZWERYFIKOWANIE KONIECZNOŚCI WNIESIENIA OPŁATY.

PESEL:
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl