Serwis dla uczniów › Opłata za egzamin maturalny
piątek, 3 kwietnia 2020
Moje konto
Logowanie ucznia/absolwenta

bipefs

Opłata za egzamin maturalny

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY

Aby ustalić wysokość opłaty za egzamin maturalny, należy w poniższym polu wpisać numer PESEL, potwierdzić go przyciskiem "akceptuj", a następnie wybrać przyciskiem "dodaj..." komplet egzaminów. WYKONANIE TYCH CZYNNOŚCI POZWALA NA ZWERYFIKOWANIE KONIECZNOŚCI WNIESIENIA OPŁATY.

PESEL:

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji dotyczących opłat za egzaminy maturalne.

Część 1. Ponowne przystąpienie do matury.

Część 2. Do kiedy należy zapłacić.

Część 3. Zwolnienie z opłat za maturę.

ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl